Politik

Jeg  tror på et velfærdssamfund, hvor alle tager ansvar for sit eget og deres nærmeste liv og  alle yder deres bedste for at forsørge sig selv og deres nærmeste.

De mennesker, som ikke er i stand til at forsørge sig selv (syge, handicappede, arbejdsløse og ældre), skal helt selvfølgeligt støttes således, at de kan opretholde et liv i værdighed.

Den helt centrale idé i liberalisme er — efter min mening — den personlige frimagesihed (forstået som fravær af tvang) og respekt for andre menneskers ret til den samme frihed. Dette betyder for det første, at jeg prøver at gøre mit yderste for ikke at udføre handlinger, som begrænser andre menneskers frihed, og for det andet, at jeg ville ønske, at andre også gjorde det.

Helt basalt er min politiske “trosbekendelse” (delvist løftet af Libertas side, men bearbejdet af mig til mit eget brug)

  • Jeg mener, at ethvert menneske har en ukrænkelig ret til et frit og godt liv, frihed  til at råde over sit eget liv og ejendomsret til enhver form for retmæssig erhvervede værdier.
  • Jeg mener, at alle mennesker har en ukrænkelig ret til at arbejde for at gøre det muligt at tilfredsstille de fundamentale menneskelige behov for venskab, tryghed, velfærd og kultur.
  • Jeg tror på retten til frit at udveksle tanker, varer og tjenester af enhver art og på enhver måde på det frie marked.*)
  • Jeg anser ovenstående rettigheder som fundamentale for at kunne opretholde et frit og menneskeværdigt samfund for alle mennesker. Jeg tror på et fællesskab, som alene skal sikre disse fundamentale rettigheder for alle mennesker.

Den første og største forudsætning for velfærd må være, at vi har et velstandssamfund, det vil sige, at den nationale produktion af værdier er stor nok, til at både forsørge de mennesker som tjener pengene, og de mennesker som ikke selv kan forsørge sig selv, samt at betale for  udviklingen og vedligeholdelsen af de dele af vores fælles samfund, som nødvendigvis må eksistere for at sikre vores tilværelse.

Velstand kan aldrig opstå ved at omfordele samfundets eksisterende resourcer, men kun ved, at der er tilstrækkeligt med foretagsomme mennesker, som skaber værdier i vores samfund.

Velstand kan ikke skabes af politikere eller offentlige institutioner, og heller ikke af skatter, love, regler, overflødig social omsorg eller gode tanker.

Noget af det mest ødelæggende i et samfund er – efter min menig –  at udplyndre de værdiskabende borgere med en skat til omfordeling til de, som ikke ønsker at yde noget for samfundet.

Jeg mener, at der skal være lige muligheder for alle mennesker, men jeg mener derimod ikke, at vi alle behøver at være lige.

Denne meget korte beskrivelse af min fundamentale politiske tro og min vision kan – efter min mening – kun lede hen til et Liberalt livssyn.

*)   samfundet kan formodentligt ikke fungerer, hvis der slet ingen restriktioner lægges på visse varer eller tjenester (men da jeg ikke er sikker på dette, så har jeg et lille forbehold)

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.