Liberal Alliance

Nedenstående landspolitiske mærkesager er taget (eller inspireret) fra Liberal Alliances officielle hjemmeside

Mere personlig frihed.

Politikerne står i kø i pressen og folketinget for at komme med et forbud, hver gang noget der ligner et problem ser dagens lys. Der er med tiden skabt en kultur i dansk politik, som tilsyneladende udspringer af, at politikerne fuldstændig har mistet troen på, at det enkelte menneske er i stand til at tage vare på sit eget liv. Selv når det kommer til etik og moral, forsøger politikerne at højne disse med lov og ret. Vi har ikke brug for politikerne til at belære os om, hvordan vi skal leve vores liv – det ved vi nemlig bedst selv. Jeg tror ikke, at danskerne får et lykkeligere eller bedre liv af politikernes lovjungle eller moralprædikener. Tværtimod – tror jeg – skaber vi et ensrettet og kontrolleret samfund, hvor sundhedsstatistikker overskygger den personlige frihed. Den enkelte har dårligt nok mulighed for at bekymre sig længere – politikerne sørger nemlig for, at alle lever et sundt og ens liv.

Mere for skattekronerne – mindre bureaukrati  Danmark har i dag et af verdens dyreste offentlige systemer. Alligevel er kvaliteten mange steder alt for dårlig, fordi pengene bliver brugt alt for ineffektivt. Alt for mange penge bliver brugt på overflødige skemaer og blanketter, som de offentligt ansatte og borgerne møder hver dag.  Liberal Alliance vil gøre op med kontroltyranniet. Vi vil sørge for, at skattekronerne bliver brugt på konkret service og ikke på bureaukrati. Pædagoger og SoSu-hjælpere skal have tid til at passe børn og tage sig af de ældre. Det er nu engang det, som de er uddannet til. Der skal være tid til, at børnene kan få et knus i børnehaven, og der skal også være tid til at skænke en kop kaffe til de ældre. Undersøgelser fra Dansk Socialrådgiverforening viser, at socialrådgivere på jobcentrene kun bruger 21 procent af arbejdstiden på borgerkontakt, mens de bruger over halvdelen af deres tid på administration. Det kan vi gøre bedre. Det sker meget tit, at det i TV står en offentlig chef eller politiker, som lægger hovedet på skrå og siger: “det beklager vi, nu vil vi undersøge, hvorfor det skete”, om sager der omhandler misrøgt af den offentlig omsorg over for svage grupper af mennesker, såsom børn, syge og handicappede. Der er tilsyneladende ingen konsekvenser, for disse personer som ikke udfører det arbejde, de har fået ansvaret for. Vi vil ikke acceptere skandaler, hvor medarbejdere svigter borgerne eller misbruger deres ansvar. Det skal vi slå hårdt ned på. Liberal Alliance vil sende den offentlige sektor på slankekur: Ved naturlig afgang skal vi have færre offentligt ansatte end i dag. Der skal skabes en ny kultur, hvor initiativ belønnes og ‘laden stå til’ straffes. Hvor ledelse er forpligtende og synlig, og hvor den enkelte medarbejder vurderes på sine meritter frem for på længden af sit ansættelsesforhold. Mindre bureaukrati og mere tillid er vejen frem, hvis vi vil skabe et konkurrencedygtigt og effektivt velfærdssystem. Det vil Liberal Alliance arbejde for.

Gang i væksten

Inden for de seneste par år er vi raslet ned af ranglisten over de rigeste lande. I en undersøgelse fra OECD, der viser den potentielle BNP-vækst i perioden 2010 – 2026 for OECD-landene, ligger Danmark helt i bund på en trist 29. plads. Det viser med al tydelighed, at vi er nødt til at tænke nyt og fremadrettet. Ingen vækst  –  ingen velfærd. Der bliver flere og flere ældre i Danmark – og samtidig færre og færre på arbejdsmarkedet til at betale for velfærden. Hvis Danmark skal blive ved med at være et rigt land, skal vi have flere ud på arbejdsmarkedet. Ifølge regeringens velfærdskommission vil antallet af personer på 65 år eller ældre stige med 400.000 frem til 2040. Det er en forøgelse på 50 procent i forhold til i dag. Derudover vil gruppen af erhvervsaktive i samme periode falde med ca. 350.000, hvilket svarer til et fald på ca. ti procent. Der er altså tale om en markant ændring i forholdet mellem antallet af personer, der skal forsørges (børn, studerende og pensionister) og antallet af erhvervsaktive. Vi skal ikke være bange for at sige ja til dygtig arbejdskraft udefra. Liberal Alliance vi gøre det lettere for virksomhederne at få dygtige udenlandske medarbejdere til Danmark gennem princippet om åbne grænser, lukkede kasser, ligesom lavere skatter på arbejde skal gøre det mere attraktivt for indvandrere at bosætte sig i Danmark. På den måde vil der blive flere flittige hænder til at skabe økonomisk vækst. Danmarks vigtigste ressource er mennesker. Vi vil investere flere offentlige midler i forskning og uddannelse. Det er offentlige investeringer, som kan betale sig, for det er hos de videnstunge virksomheder, at vi finder fremtidens vækst. Den frie forskning er afhængig af offentlig støtte, og det er hér, vi henter ny viden, sætter skub i innovationen, udvikler ny miljøteknologi og gør danske virksomheder konkurrencedygtige. I 2003 var danske unge blandt de bedst uddannede i verden, men i dag (2014) er Danmark blevet overhalet af både Korea, Portugal, Slovakiet, Holland og Rusland, når det gælder andelen af unge, som begynder på en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det skal vi have ændret på, for uddannelse er grundlaget for vækst og velstand. Vækst er en fundamental forudsætning for velstand og dermed vores velfærd.

Mindre end 40% skat

Vi har i dag et af verdens højeste skattetryk, hvilket koster os dyrt i konkurrenceevne og arbejdspladser. Skattesystemet skal være mere enkelt. Det kan ikke være rigtigt, at man efterhånden skal være revisoruddannet for at kunne forstå sin egen selvangivelse. Et retfærdigt skattesystem er et enkelt skattesystem. Vi oplever i dag, at veluddannede danskere søger til andre lande, fordi de betaler alt for høj skat i Danmark. Samtidig ser rigtig mange dygtige udlændinge bort fra Danmark, når de ønsker at prøve lykken i et andet land – netop fordi skatten er alt for høj. Det er dog ikke kun de mange flittige danskere, som betaler alt for meget i skat. Danske virksomheder må nemlig sande, at det har en høj pris at drive virksomhed i Danmark. Det vil vi ændre på. Vi ønsker at skabe bedre rammevilkår for erhvervslivet, så både danske og udenlandske virksomheder finder det attraktivt at investere i Danmark. Derfor skal selskabsskatten sættes ned til 12,5 procent – et niveau svarende til de laveste blandt de vestlige EU-lande. Selskabsskatten virker som en skat på beskæftigelse og løn i Danmark, så en sænkning af selskabsskatten vil tiltrække kapital og skabe flere arbejdspladser og dermed velstand. Hvis vi ønsker at komme vores rekordhøje skattetryk til livs, er det samtidig nødvendigt at gøre op med de tåbelige særskatter, som er blevet til i et forsøg på at styre vores adfærd. Uanset om vi taler skat på arbejde, på virksomheder eller pensionister, gælder det, at vores høje skatter i dag bremser os. De bremser Danmarks udvikling og globale konkurrenceevne og dermed vores vækst og velstand. Det vil Liberal Alliance ændre.

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.