Velkommen

Fredensborg Kommune er en smuk og alsidig kommune på Øresundskysten nord for hovedstaden

  • Muuuuh
    Muuuuh
        foto: Kirsten Sørensen, Nivå

Fredensborg Kommune er mit lokalområde, hvor mine interesser er koncen-treret omkring infrastrukturen (veje, offentlig og individuel trafik, elektronisk kommunikation og tilgængelighed ), de sociale områder (børn, ældre og socialt/fysisk svage medborgere) samt kommunens generelle funktion og økonomi.

Niels Søndergaard

Jeg vil koncentrere min energi i frivilligt arbejde som formand i det almene boligselskab Fredensborg Boligselskab, Niverød IV afdelingen samt medlem af Seniorrådet og bestyrelsesmedlem i Ældresagens bestyrelse.

Det betyder dog ikke, at jeg holder op med at interessere mig for politik.


Blog, læserbreve, politik og alt muligt andet.........

Mine Politiske mærkesager

Frihed, respekt og ansvar

Jeg ønsker et lokalsamfund, hvor vi som borgere har maksimal frihed til at vælge, hvorledes vi vil leve vores eget liv*).
Vi skal så også være ansvarlige for både vores eget liv og for de borgere, som ikke selv er i stand til at klare deres egen velfærd.

Kernevelfærd, værdighed og omsorg

Det er vigtigt, at Fredensborg Kommune definerer og også prioritere de opgaver, som er kommunens kerneopgaver.
Disse kerneopgaver er — som jeg ser det —  børne- og skoleområdet, ældrepleje og -omsorg, plan og miljø området, infrastrukturen, sundhed-, handicap-  og (en del af) kulturområdet.
Det er for mig essentielt, at alle borgere behandles med værdighed, dette er specielt vigtigt, når det drejer sig om de svageste grupper i vores samfund, det vil sige børn, syge, handicappede og ældre. 

*) Nu er der en del, som nøjes med at ønske godt for deres syge moster, da det jo ikke koster.
Da jeg ikke rigtigt tror på, at “de andre” skal udføre det, som jeg gerne vil have gjort, så har jeg personligt påtaget mig en del opgaver i civilsamfundet, for selv at være med til at skabe et fællesskab med andre mennsker her i vores land.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen, afdelingsformand for Niverød IV, Fredensborg Boligselskab og formand for i Fredensborg Seniorråd. Jeg håber på, at det kan lette eller hjælpe de af mine medborgere, som ikke er så priviligeret som jeg er.


Måske kunne vi alle lære noget af Kardemommeloven, som simpelthen kan beskrives ved:

som sunget af Politimester Bastian i Thorbjørn Egners “Folk og Røvere i Kardemomme by


Jeg holder rigtig meget af dette citat fra  “Alice’s Adventure in Wonderland” af Lewis Caroll:

The Cheshire cat by illustrator John Tenniel

  One day Alice came to a fork in the road
  and saw a Cheshire cat in a tree. 
  “Which road do I take?”
she asked.
  “Where do you want to go?”
was his response.
  “I don’t know,”
Alice answered.
  “Then,”
said the at, “it doesn’t matter.”