Velkommen

Fredensborg Kommune er en smuk og alsidig kommune på Øresundskysten nord for hovedstaden

  • Muuuuh
    Muuuuh
        foto: Kirsten Sørensen, Nivå

Fredensborg Kommune er mit lokalområde, hvor mine interesser er koncentreret omkring infrastrukturen (veje, offentlig og individuel trafik, elektronisk kommunikation og tilgængelighed ), de sociale områder (børn, ældre og socialt/fysisk svage medborgere) samt kommunens generelle funktion og økonomi.

Jeg vil som byrådsmedlem i Fredensborg Kommune — hvis jeg får muligheden —  arbejde for, at hele kommunen bliver sammentømret som en helhed, og at vi lærer at bruge og sætte pris på de forskelligeheder, som hver af vores fem områder (Fredensborg, Humlebæk, Kokkedal, Karlebo[landdistriktet] og Nivå) har, til at skabe et godt sted at bo og leve.


Blog, læserbreve, politik og alt muligt andet.........

Mine Politiske mærkesager

Jeg tilslutter mig helt ubetinget de landspolitiske mærkesager, som Liberal Alliance kæmper for.

Jeg har så valgt — helt lokalt — at vægte nogle begreber, som jeg føler er mere aktuelt for et relativt lille samfund som Fredensborg Kommune, men som efter min bedste overbevisning ligger inden for de samme rammer som landspolitikken i Liberal Alliance.

Når jeg i nedenstående skriver, at samfundet skal løse nogle fællesopgaver, så skal jeg her understrege, at jeg helst set, at det kunne sker i privat regi, således af indflydelsen af stat og kommune bliver gjort mindst muligt. Det nuværende samfund virker dog ikke til at være modent til dette, så vi desværre bli’r nødt til at virke med de givne forudsætninger

Frihed, respekt og ansvar

Jeg ønsker et lokalsamfund, hvor vi som borgere har maksimal frihed til at vælge, hvorledes vi vil leve vores eget liv*).
Vi skal så også være ansvarlige for både vores eget liv og for de borgere, som ikke selv er i stand til at klare deres egen velfærd.
Der er så nogle områder, hvor vi bliver enige om, at vi i fælleskab vil være sammen om at løse nogle opgaver, her tænkes som områder som infrastruktur, sundhed, børnepasning, undervisning og lidt kultur (bibliotekerne). 

Kernevelfærd, værdighed og omsorg

Det er — for mig — vigtigt, at Fredensborg Kommune definerer og også prioritere de opgaver, som er kommunens kerneopgaver.
Disse kerneopgaver er — som jeg ser det —  børne- og skoleområdet, ældrepleje og -omsorg, plan og miljø området, infrastrukturen, sundhed-, handicap-  og (en del af) kulturområdet.
Det er for mig essentielt, at alle borgere behandles med værdighed, dette er specielt vigtigt, når det drejer sig om de svageste grupper i vores samfund, det vil sige børn, syge, handicappede og ældre. 
Disse områder skal fungere således, at vi giver de grupper af borgere — som er svage — al den omsorg, som vi kan, men også at vi sikrer at erhvervslivet, både på landsplan og lokalt, er så sundt, at det kan give det økonomiske grundlag for at betale denne velfærd. 

*) Nu er der så mange, som nøjes med at ønske godt for deres syge moster, da det jo ikke koster. Da jeg ikke rigtigt tror på at “de andre” skal udføre det jeg gerne vil have, så har jeg personligt påtaget mig en del arbejde i civilsamfundet, for selv at være med til at skabe et fællesskab med andre mennsker her i vores land. Jeg har meldt mig  som bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen, leder af IT Cafeer i Kokkedal og på Nivå Bibliotek, formand for Nivå Lektie Café, medlem (og kasserer) i Fredensborg Seniorråd — ud over mit politiske arbejde her i Liberal Alliance. Jeg håber på at det kan lette eller hjælpe de af mine medborgere, som ikke er så priviligeret som jeg er.


Måske kunne vi alle lære noget af Kardemommeloven, som simpelthen kan beskrives ved:

Man skal ikke plage andre, eller sætte livet til, og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil

som sunget af Politimester Bastian i Thorbjørn Egners “Folk og Røvere i Kardemomme by
Svaneke aktørenes opførsel af folk og røvere fra år 2008

(se i øvrigt siden Politik, for et mere formelt grundlag for mit politiske virke).


Jeg holder rigtig meget af dette citat fra  “Alice’s Adventure in Wonderland” af Lewis Caroll:

The Cheshire cat by illustrator John Tenniel

 

One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. 
“Which road do I take?”
she asked.
“Where do you want to go?”
was his response.
“I don’t know,”
Alice answered.
“Then,”
said the cat, “it doesn’t matter.”