Velkommen

Fredensborg Kommune er en smuk og alsidig kommune på Øresundskysten nord for hovedstaden

  • Muuuuh
    Muuuuh
        foto: Kirsten Sørensen, Nivå

Fredensborg Kommune er mit lokalområde, hvor mine interesser er koncentreret omkring infrastrukturen (veje, offentlig og individuel trafik, elektronisk kommunikation og tilgængelighed ), de sociale områder (børn, ældre og socialt/fysisk svage medborgere) samt kommunens generelle funktion og økonomi.

Niels Søndergaard

Jeg har i dag (7.september 2017) meddelt omverdenen, at jeg trækker mit kandidatur til byrådvalget i november.

Jeg vil i stedet koncentrere min energi i frivilligt arbejde  med Nivå Lektiecafé, Seniorrådet og Ældresagens bestyrelse.

Det betyder dog ikke, at jeg holder op med at interessere mig for politik, og jeg forbliver medlem af Liberal Alliance.

 


Blog, læserbreve, politik og alt muligt andet.........

Mine Politiske mærkesager

Jeg tilslutter mig helt ubetinget de landspolitiske mærkesager (mere frihed, bedre effektivitet i det offentlige, mere vækst og lavere skat), som Liberal Alliance kæmper for.

Jeg har så valgt — helt lokalt — at vægte nogle begreber, som jeg føler er mere aktuelt for et relativt lille samfund som Fredensborg Kommune, men som efter min bedste overbevisning ligger inden for de samme rammer som landspolitikken i Liberal Alliance.

Frihed, respekt og ansvar

Jeg ønsker et lokalsamfund, hvor vi som borgere har maksimal frihed til at vælge, hvorledes vi vil leve vores eget liv*).
Vi skal så også være ansvarlige for både vores eget liv og for de borgere, som ikke selv er i stand til at klare deres egen velfærd.

Kernevelfærd, værdighed og omsorg

Det er vigtigt, at Fredensborg Kommune definerer og også prioritere de opgaver, som er kommunens kerneopgaver.
Disse kerneopgaver er — som jeg ser det —  børne- og skoleområdet, ældrepleje og -omsorg, plan og miljø området, infrastrukturen, sundhed-, handicap-  og (en del af) kulturområdet.
Det er for mig essentielt, at alle borgere behandles med værdighed, dette er specielt vigtigt, når det drejer sig om de svageste grupper i vores samfund, det vil sige børn, syge, handicappede og ældre. 

*) Nu er der en del, som nøjes med at ønske godt for deres syge moster, da det jo ikke koster.
Da jeg ikke rigtigt tror på, at “de andre” skal udføre det, som jeg gerne vil have gjort, så har jeg personligt påtaget mig en del opgaver i civilsamfundet, for selv at være med til at skabe et fællesskab med andre mennsker her i vores land.
Jeg er bestyrelsesmedlem i Ældre Sagen, leder af IT Cafeer i Kokkedal og på Nivå Bibliotek, formand for Nivå Lektie Café, medlem i Fredensborg Seniorråd — ud over mit politiske arbejde her i Liberal Alliance. Jeg håber på, at det kan lette eller hjælpe de af mine medborgere, som ikke er så priviligeret som jeg er.


Måske kunne vi alle lære noget af Kardemommeloven, som simpelthen kan beskrives ved:

Man skal ikke plage andre, eller sætte livet til, og for øvrigt kan man gøre, hvad man vil

som sunget af Politimester Bastian i Thorbjørn Egners “Folk og Røvere i Kardemomme by
Svaneke aktørenes opførsel af folk og røvere fra år 2008

(se i øvrigt siden Politik, for et mere formelt grundlag for mit politiske virke).


Jeg holder rigtig meget af dette citat fra  “Alice’s Adventure in Wonderland” af Lewis Caroll:

The Cheshire cat by illustrator John Tenniel

 

One day Alice came to a fork in the road and saw a Cheshire cat in a tree. 
“Which road do I take?”
she asked.
“Where do you want to go?”
was his response.
“I don’t know,”
Alice answered.
“Then,”
said the cat, “it doesn’t matter.”